Werkwijze

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanmelding

Je kunt je per mail aanmelden bij Moodboost. We maken dan binnen 48 uur een belafspraak om te kijken of onze hulp passend voor jou is. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, verwijzen we je gericht door.

Intakegesprek

Bij Moodboost is het eerste gesprek een intakegesprek. Diagnostiek bij Moodboost is bij voorkeur handelingsgericht. Dat betekent dat we vooral diagnostiek verrichten die gekoppeld is aan een veranderwens.

Behandelplan

Na de intake doen we een behandelvoorstel en overleggen met jou hoe we de behandeling het beste kunnen vormgeven. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan waarin we doelen vaststellen en afspreken wanneer we evalueren.

Omgeving

Moodboost vindt het belangrijk om jouw omgeving te betrekken. Met jou kijken we naar je wensen, passend bij je situatie en leeftijd. We streven naar een goede samenwerking met andere hulpverleners, zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen.

Afsluiting

Aan het einde van de behandeling maken we voor jeugdigen een eindrapport over het verloop van de behandeling. Met jou spreken we af, of we dit
eindrapport ook naar de huisarts of andere zorgverleners versturen. Bij volwassenen overleggen we of je behoefte hebt aan een eindbrief.

Behandelmethoden

De methoden die gebruikt worden zijn zoveel mogelijk bewezen effectief. Moodboost integreert zo veel mogelijk de GGZ richtlijnen die op jouw klacht van toepassing zijn. We vinden het belangrijk om jouw systeem, of andere voor jou belangrijke personen te betrekken. Daarom bieden we naast individuele behandeling ook systeembegeleiding.

Wil je meer lezen over de verschillende behandelmethoden?
Bekijk dan de methodes die hier uitgelicht zijn.