Klachtenprocedure

Wij streven naar een eerlijke en evenwichtige relatie met jou. Wij geloven dat deze relatie moet zijn gebaseerd op vertrouwen, respect, communicatie en wederkerigheid. Wij behandelen mensen zoals wij zelf ook behandeld willen worden en hanteren de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO). Als je vindt dat dit op een andere manier zou moeten of je krijgt het idee dat je niet gehoord wordt, benader ons dan vooral. We staan ervoor open om te luisteren naar jouw suggestie en onze aanpak te wijzigen. Wanneer we er samen niet uit komen, volgen we de klachtenprocedure. 

Klachtenprocedure van Moodboost

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

Melden bij professional van Moodboost

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze professionals. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij Moodboost (via: info@moodboost.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De praktijkhouder zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Moodboost.

Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Moodboost. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Moodboost via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Geschilleninstantie

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie KPZ. Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschilleninstantie KPZ