tarieven en vergoedingen

tarieven en vergoedingen

Vergoedingen voor jeugdigen tot 18
Moodboost heeft een contract met alle gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe, met uitzondering van de gemeente Veendam. Dit betekent dat psychologische zorg vergoed wordt. Wanneer je gebruik wilt maken van een vergoeding door de gemeente, is er een verwijzing van een gemandateerde professional, zoals de huisarts, medewerker CJG, of sociaal team nodig. Sommige ouders kiezen ervoor om de behandeling zelf te betalen en kunnen dan zonder verwijzing terecht.

Tarieven voor volwassenen 
Moodboost heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Behandelingen worden door hen niet vergoed, ook niet via de aanvullende verzekering. Na een behandelcontact, krijg je een rekening van Moodboost die je zelf dient te voldoen. Maandelijks krijg je een rekening vanuit onze administratie, die je binnen twee weken dient te voldoen. 

Intakegesprek
€ 150 (dit is opgebouwd uit een gesprek van 60 minuten en 30 minuten voorbereiding en uitwerktijd).

Behandelcontact:
€100,- (dit is opgebouwd uit 45 minuten behandelcontact en 15 minuten voorbereiding en uitwerktijd).

Schrijven eindevaluatie (indien gewenst) of uitgebreide verwijzing
€ 100,- per uur. 

Afzeggen van afspraken:
De behandeling vindt plaats op afspraak. Als je een afspraak met ons hebt die je niet na kunt komen, vragen wij je om deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd, zijn wij genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn €50,- per gemiste afspraak. Afzeggen kan per e-mail aan info@moodboost.nl 

Tarieven voor supervisanten 
Voor individuele supervisie van een uur hanteert Moodboost een tarief van €105,-. Dit bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en 15 minuten voorbereidingstijd.

Voor groepssupervisie voor 2 of meer personen is het tarief €160,- per uur. Dit is inclusief voorbereidingstijd. 

Dubbele sessies zijn mogelijk. Ook is er de mogelijkheid om de supervisie online te volgen. 

  • "Bij Moodboost is mijn probleem serieus aangepakt, in een vertrouwenwekkende omgeving."

  • "mensen die me serieus nemen, no nonsense en een positieve insteek"