Jeugdigen tot 18 jaar

Moodboost heeft een contract met alle gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe, met uitzondering van de gemeente Veendam. Dit betekent dat psychologische zorg vergoed wordt. Wanneer je gebruik wilt maken van een vergoeding door de gemeente, is er een verwijzing van een gemandateerde professional, zoals de huisarts, medewerker CJG of sociaal team nodig. Sommige ouders kiezen ervoor om de behandeling zelf te betalen en kunnen dan zonder verwijzing terecht.

Kind&Jeugd

Vergoed door gemeente

m.u.v. gemeente Veendam

Volwassenen

Moodboost heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Behandelingen worden door hen niet vergoed, ook niet via de aanvullende verzekering. Na een behandelcontact, krijg je een rekening van Moodboost die je zelf dient te voldoen. Maandelijks krijg je een rekening vanuit onze administratie, die je binnen twee weken dient te voldoen.

Intakegesprek

€ 157,50

Dit is opgebouwd uit een gesprek
van 60 minuten en
30 minuten voorbereiding en uitwerktijd.

Behandelcontact

€ 105,-

Dit is opgebouwd uit 45 minuten behandelcontact en
15 minuten voorbereiding en uitwerktijd.


Tarieven voor supervisanten

Individuele supervisie

€ 110,-

Dit bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en 15 minuten voorbereidingstijd.

Groepssupervisie

€ 170,- per uur

Prijs is inclusief voorbereidingstijd.

Afzeggen van afspraken

De behandeling vindt plaats op afspraak. Als je een afspraak met ons hebt die je niet na kunt komen, vragen wij je om deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd, zijn wij genoodzaakt de sessie deels in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn € 50,- per gemiste afspraak.

Afzeggen kan per e-mail aan info@moodboost.nl