Oplossingsgerichte therapie

Een effectieve en praktische aanpak voor een positieve aanpak.
Cognitieve therapie gegeven door Moodboost

Oplossingsgerichte therapie is een effectieve en praktische aanpak voor positieve verandering. Bij Moodboost hanteren we de kenmerkende uitspraak: ‘Als iets werkt, doe er meer van. Werkt het niet, doe iets anders.’ Deze manier van benaderen gaat ervan uit dat de hulpbronnen en vermogens om tot de oplossing te komen zich altijd in de mens zelf bevinden. De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat.