Trauma

Een trauma kan ontstaan wanneer je één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt. Wanneer je klachten hebt, als gevolg van een ernstig ongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon of een nare seksuele of gewelddadige ervaring, noemen we dit een enkelvoudig trauma. Er is sprake van een meervoudig trauma als je meerdere nare ervaringen over een langere periode hebt meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: pesten, heftige ruzies en onveiligheid en herhaaldelijk seksueel misbruik.

Na de ingrijpende gebeurtenissen kun je klachten krijgen zoals nachtmerries, flashbacks, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, een gevoel van leegte, somberheid, angst en lichamelijke klachten. Bij meervoudig trauma zien we vaak dat het invloed heeft op het denken over jezelf. Je voelt je bijvoorbeeld niet de moeite waard, of schuldig.

Wat kan moodboost voor jou betekenen?

Moodboost kan je helpen om de nare ervaringen te verwerken,
zodat je dit hoofdstuk in je leven kan afsluiten en weer lekker in je vel zit.

Wil je weten wat trauma is?
Bekijk dan het filmpje om meer te weten te komen over dit onderwerp.