We starten met een kennismakingsgesprek van een uur. Als er een klik is, maken we vervolgafspraken. In de supervisie maken we gebruik van verschillende supervisiemethoden, we zijn enthousiast over de positieve supervisie die is gebaseerd op de positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Daarbij gaan we uit van jouw deskundigheid en de focus ligt vooral op wat er goed gaat en verder uitgebouwd kan worden.

Met jou kijken we welke stijl en werkvormen passen bij jouw leervraag en leerstijl. Binnen supervisie reflecteer je op ervaringen in je werk, met als voornaamste doel je verder te ontwikkelen als beroepskracht en je handelen zelf te kunnen beschouwen en bijstellen. Veel voorkomende onderwerpen zijn motivatie, onzekerheid en perfectionisme. Daarnaast kunnen werkdruk, leidinggeven, samenwerken en conflicthantering ook onderwerp van gesprek zijn.

Moodboost biedt individuele en groepssupervisie (maximaal 3 supervisanten).
De supervisie kan plaatsvinden binnen het opleidingstraject tot NVO Orthopedagoog Generalist of herregistratietraject SKJ.

Ook geven we supervisie aan Cognitief Gedragstherapeuten i.o. en Cognitief Gedragstherapeutisch Werkers (CGW-ers) in het kader van hun registratie dan wel herregistratie. De trajecten worden dan volgens deze eisen vormgegeven. Tevens is het mogelijk om leertherapie te volgen.