Relaties lopen niet altijd zoals je zou willen. Je merkt dat je terugkerend spanningen of ruzies hebt in je relatie of sociale contacten.

Spanningen kunnen samenhangen met stress op verschillende leefgebieden:

Moodboost kan je helpen om inzicht te krijgen welke factoren van invloed zijn en wat je zelf kan doen om de spanningen in je sociale relaties te verminderen.