Aanpak

Moodboost is voor iedereen. Voor kinderen, adolesenten, volwassenen, studenten, ouders of supervisanten. Iedereen is welkom bij moodboost.

Aanmelding

Je kunt je per mail aanmelden bij Moodboost. We maken dan binnen 48 uur een belafspraak om te kijken of onze hulp passend voor jou is. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, verwijzen we je gericht door.

Intake

Bij Moodboost is het eerste gesprek een intakegesprek. Diagnostiek bij Moodboost is bij voorkeur handelingsgericht. Dat betekent dat we vooral diagnostiek verrichten die gekoppeld is aan een veranderwens.

Behandelplan

Na de intake doen we een behandelvoorstel en overleggen met jou hoe we de behandeling het beste kunnen vormgeven. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan waarin we doelen vaststellen en afspreken wanneer we evalueren.

Betrokkenheid omgeving

Moodboost vindt het belangrijk om jouw omgeving te betrekken. Met jou kijken we naar je wensen, passend bij je situatie en leeftijd. Het is mogelijk om naast ouders; brusjes, school en/ of partner te betrekken in de behandeling. We streven naar een goede samenwerking met andere hulpverleners, zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen. Wanneer er sprake is van een vervolgtraject is er een warme overdracht

Afsluiting

Aan het einde van de behandeling maken we voor jeugdigen een eindrapport over het verloop van de behandeling. Met jou spreken we af of we dit eindrapport ook naar de huisarts of andere zorgverleners versturen. Bij volwassenen overleggen we of je behoefte hebt aan een eindbrief.