aanpak

aanpak

Aanmelding                                                                                                                 

Je kunt je per mail aanmelden bij Moodboost. We maken dan binnen 48 uur een belafspraak om te kijken of onze hulp passend voor jou is. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, verwijzen we je gericht door.

Intake en behandelplan           

Bij Moodboost is het eerste gesprek een intakegesprek. Diagnostiek bij Moodboost is bij voorkeur handelingsgericht. Dat betekent dat we vooral diagnostiek verrichten die gekoppeld is aan een veranderwens. Diagnostiek is dan nodig om een helder beeld van de samenhang van jouw klachten te krijgen zodat we dit kunnen vertalen tot een aanpak. We zullen vervolgens een advies en behandelvoorstel doen en overleggen met jou hoe we de behandeling het beste kunnen vormgeven. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan waarin we ook afspreken wanneer we evalueren.

Diagnostiek

Diagnostiek bij Moodboost is bij voorkeur handelingsgericht. Dat betekent dat we vooral diagnostiek verrichten die gekoppeld is aan een veranderwens. Diagnostiek is dan nodig om een helder beeld van de samenhang van jouw klachten te krijgen zodat we dit kunnen vertalen tot een aanpak. Tijdens het psychologisch onderzoek nemen we verschillende vragenlijsten af om de problematiek te verhelderen en een antwoord te geven op jouw vraag.

Betrokkenheid omgeving

Moodboost vindt het belangrijk om jouw omgeving te betrekken bij de behandeling. Met jou kijken we naar je wensen – medeafhankelijk van je leeftijd en situatie – wat passend is. Het is mogelijk om naast ouders; brusjes, school, werk en/ of partner te betrekken in de behandeling. We streven naar een goede samenwerking met andere hulpverleners zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen. Wanneer er sprake is van een vervolgtraject doen we aan een warme overdracht.

Afsluiting                                                                                                               

Aan het einde van de behandeling maken we voor jeugdigen een eindrapport over het verloop van de behandeling. Met jou spreken we af of we dit eindrapport ook naar de huisarts of andere zorgverleners versturen. Bij volwassenen overleggen we of je behoefte hebt aan een eindbrief. 

Om jouw tevredenheid over de behandeling te meten, vragen we je om een tevredenheidslijst in te vullen bij afsluiting.

  • "Bij Moodboost is mijn probleem serieus aangepakt, in een vertrouwenwekkende omgeving."

  • "mensen die me serieus nemen, no nonsense en een positieve insteek"