aanpak

aanpak

Aanmelding 
Je kunt je per mail aanmelden voor Moodboost. We maken dan binnen 24 uur een belafspraak om te kijken of onze hulp passend voor jou is. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, verwijzen we je gericht door.

Wachttijd
Voor de volledigheid willen wij graag vermelden dat Moodboost op dit moment een wachttijd heeft van 14 weken. Er zit geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Intake en behandelplan 
Bij Moodboost is het eerste gesprek een intakegesprek. In het tweede gesprek zullen we een advies en behandelvoorstel doen en overleggen we met jou hoe we de behandeling het beste kunnen vormgeven. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan waarin we ook afspreken wanneer we evalueren.

Diagnostiek
Diagnostiek bij Moodboost is bij voorkeur handelingsgericht. Dat betekent dat we vooral diagnostiek verrichten die gekoppeld is aan een veranderwens. Diagnostiek is dan nodig om een helder beeld van de samenhang van jouw klachten te krijgen zodat we dit kunnen vertalen tot een aanpak. Tijdens het psychologisch onderzoek nemen we verschillende vragenlijsten af om de problematiek te verhelderen en een antwoord te geven op jouw vraag.

Betrokkenheid omgeving
Moodboost vindt het belangrijk om jouw omgeving te betrekken bij de behandeling. Met jou kijken we naar je wensen – medeafhankelijk van je leeftijd en situatie – wat passend is. Het is mogelijk om naast ouders; brusjes, school, werk en/ of partner te betrekken in de behandeling. We streven naar een goede samenwerking met andere hulpverleners zodat we elkaar versterken bij het bereiken van jouw doelen. Wanneer er sprake is van een vervolgtraject doen we aan een warme overdracht.

Afsluiting
Aan het einde van de behandeling maken we een eindrapport over het verloop van de behandeling. Met jou spreken we af of we dit eindrapport ook naar de huisarts of andere zorgverleners versturen. Om jouw tevredenheid over de behandeling te meten, vragen we je om een tevredenheidslijst in te vullen bij afsluiting.

  • "Bij Moodboost is mijn probleem serieus aangepakt, in een vertrouwenwekkende omgeving."

  • "mensen die me serieus nemen, no nonsense en een positieve insteek"