Moodboost is voor iedereen. Voor kinderen, adolescenten, volwassenen, studenten, ouders & supervisanten. Iedereen is welkom bij Moodboost.

Waar kunnen we je bij helpen?

Moodboost biedt therapie voor angst, paniek, ptss, trauma, burn-out, overspannenheid, stress, overspannenheid, dwang, piekeren, depressie , somberheid,. Moodboost doet dit doormiddel van cognitieve therapie, wandel therapie, EMDR, Body & Mind, Oplossingsgericht therapie,

Werkwijze

Aanmelding

Je kunt je per mail aanmelden bij Moodboost. We maken dan binnen 48 uur een belafspraak om te kijken of onze hulp passend voor jou is.

Intakegesprek

Bij Moodboost is het eerste gesprek een intakegesprek. Diagnostiek bij Moodboost is bij voorkeur handelingsgericht.

Behandelplan

Om jouw behandeling zo goed mogelijk vorm te geven leggen we doelen vast in een behandelplan.

Betrokkenheid omgeving

Moodboost vindt het belangrijk om jouw omgeving te betrekken bij de behandeling.

Afsluiting

Aan het einde van de behandeling maken we een eindbrief over het verloop van de behandeling.

Wachttijd

Bij Moodboost zouden we je graag zo snel mogelijk uitnodigen voor een intakegesprek. Dit is helaas niet mogelijk vanwege het aantal aanmeldingen dat wij wekelijks binnenkrijgen. We doen ons best om efficiënt te werken en zo kortdurend als mogelijk te behandelen om de wachttijd te beperken.

De wachttijd bedraagt 12 weken.

Let op! De wachttijd is een schatting en dit betreft de wachttijd tot aan het intakegesprek. Na dit gesprek volgen direct afspraken voor de behandeling.

Wachttijd te lang?

We kunnen ons voorstellen dat je de wachttijd te lang vindt. Dan kun je zelf kijken op www.emdr.nl of er een andere behandelaar/ praktijk is waar je eerder terecht kunt. Of je kunt contact opnemen met je verwijzer (huisarts of gemeente). In sommige gevallen is het mogelijk om ter overbrugging gesprekken bij de POHGGZ of met een medewerker van de gemeente te plannen.

Moodboost biedt therapie voor volwassenen, adolescenten, supervisanten, studenten. Via een intake gesprek, gaan we ene behandelplan opstellen voor jouw klachten. Dit kan zijn: PTSS, Trauma, prikkelbaarheid, burn-out klachten, stress, overspannenheid, dwang, onzekerheid. We kunnen het behandelen met EMDR, Wandeltherapie, mindfulness, yoga, wandeltherapie, cognitieve therapie. Aan het einde van je behandeling geven we een eind brief mee of stellen een rapport op voor anderen. Ook biedt moodboost supervisie aan bij professionals en supervisanten.

Benieuwd of Moodboost iets voor je kan betekenen?
Meld je dan hieronder aan.

Moodboost

Moodboost is een kleinschalige en laagdrempelige praktijk in Haren.
In onze vrijgevestigde praktijk bieden we kortdurende en evidence based behandeling aan jeugdigen en volwassenen.

De aanpak is persoonlijk en samen met jou kijken we wat er nodig is om jouw klachten aan te pakken. Dit doen we op een actieve manier, praktisch en inzicht gevend. We kijken met jou waar je invloed op hebt,
om zo stappen te zetten in de door jouw gewenste verandering.

Bij Moodboost staan we altijd stil bij jou krachten, die geven jou energie om een probleem aan te pakken.